Get Adobe Flash player

Belépés"kukacponthu – Ifjúsági Klub”
TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099

Kedves Látogató!


Szeretettel köszöntjük honlapunkon!

Ön Vásárosnamény Város Önkormányzata által – a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere keretében elnyert „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című konstrukcióban, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosítószámú „Vásárosnaményi Ifjúsági Klub létrehozása és működtetése” című pályázat keretében - létrehozott Ifjúsági Klub honlapját kereste fel. Reméljük, hogy érdekesnek találja oldalunkat, melyen igyekszünk bemutatni az Ifjúsági Klub létrejöttének körülményeit, tevékenységét, programjait.

A pályázat benyújtásának célja az volt, hogy önkormányzatunk létre tudjon hozni egy ifjúsági célokat szolgáló klubot. Önkormányzatunk számára a fiatalokkal való foglalkozás kiemelt fontosságú kérdés.
Vásárosnamény város körzetközponti szerepet tölt be a beregi térségben, iskolavárosnak minősül, közoktatási intézményeiben sok a környező településekről bejáró diák. A civil szervezetek csak néhány esetben biztosítanak olyan szolgáltatásokat, melyek a településen folyamatosan elérhetőek a fiatalok számára.

A pályázat benyújtását megelőzte egy kérdőíves felmérés a fiatalok körében. Ez alapján megállapíthatjuk, hogy a megkérdezettek nem ismerik a helyi civil szervezeteket, nem vesznek részt azok munkájában. Az önkéntes tevékenységet folytatók aránya minimális. Az is kiderült, hogy a délutáni idősávban jelentős – tartalmas tevékenységgel le nem kötött – idő áll az ifjúság rendelkezésére, különösen a 12-18 éves korosztálynak. Sajnos látszik, hogy a diákok relatíve kevés időt töltenek sportolással, olvasással, viszont nagy százalékban és időtartamban töltik szabadidejüket TV nézéssel, videózással, számítógépezéssel. Az életkor növekedésével kevesebb időt szánnak barátaikra, viszont hiányzik az a közösségi tér, ahol saját elvárásaiknak megfelelő környezetben hasznos tevékenységekkel tölthetik szabadidejüket. 

A projekt célja: Vásárosnaményban tanuló, dolgozó, szabadidővel rendelkező 12-29 korosztály számára olyan közösségi tér kialakítása, amely lehetőséget biztosít arra, hogy megismerjék jogaikat, kötelezettségeiket, személyiségük formálódjon, megoldást találjanak a mindennapi életük során felmerülő problémákra, készségeik, kompetenciáik fejlődjenek.

Az Ifjúsági Klub szolgáltatásait, programjait, elérhetőségeit megtalálják honlapunkon.

Igyekszünk folyamatosan friss információval az érdeklődők rendelkezésére állni aktuális programjainkról, szolgáltatásainkról.  Reméljük, hogy nem csak a honlapunkat, hanem az Ifjúsági Klubot is minél többször keresik fel!
Minden programunk és szolgáltatásunk ingyenes!

Az Ifjúsági Klub munkatársai