Get Adobe Flash player

Jogi tanácsadás

A jog olyan magatartásszabályok összessége, amelyekkel az állam az emberek tevékenységét kívánja szabályozni. Legfontosabb feladata, hogy a társadalom m?ködéséhez szükséges rendet és biztonságot kialakítsa és fenntartsa. Ezen túlmen?en szerepet játszik az emberek magatartásának tudatos alakításában és feloldja a köztük felmerül? konfliktusokat.
Vannak a mindennapi életben tipikusan el?forduló szerz?dések, amelyekb?l jogosultságok és kötelezettségek keletkeznek. Ilyen például egy egyszer? bolti vásárlás, ahol szóbeli adás-vételi szerz?dést kötünk az eladóval, de léteznek eltér?, bonyolultabb szerz?dések is, pl.: munkaszerz?dés, hitelszerz?dés, vállalkozási szerz?dés, ingatlan vonatkozásában adásvételi szerz?dés és lehetne még sorolni, hányféle szerz?dés köttetik az élet különböz? területein.
Valószín?leg mindannyian találkoztunk már hibás termékkel, munkaszerz?désben foglalt kötelezettség megszegésével, nem megfelel?en teljesített szolgáltatással, vagy közlekedéssel, vásárlással kapcsolatosan felmerül? károkozással.
Mit tehetünk ilyenkor? Mi a joga és mi a kötelezettsége az egyik, illetve a másik félnek?
Hová fordulhatunk jogaink érvényesítése, sérelmeink orvoslása érdekében?
Jogi problémáitokkal kapcsolatosan keressétek dr. Szigeti Mónikát, a Vásárosnaményi Ifjúsági Klub jogi tanácsadóját, aki segít eligazodni a jog útveszt?jében és igyekszik jó megoldásokat találni a mindennapjaitokban felmerül? jogi problémáitokra, hiszen tudjátok, a törvény nem tudása nem mentesít a felel?sség és a kötelezettségvállalás alól.