Get Adobe Flash player

A projektr?l részletesen

Vásárosnamény Város Önkormányzata - a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere keretében elnyert „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segít? programok” cím? konstrukcióban, TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0099 azonosítószámú, „Vásárosnaményi Ifjúsági Klub létrehozása és m?ködtetése” cím? pályázat megvalósítása érdekében - létrehozta az Esze Tamás M?vel?dési Központban az Ifjúsági Klubját.


A 10 000 f? alatti lakosság számú települések az ifjúsági feladatok ellátására normatív támogatást a költségvetésb?l nem kapnak. Vásárosnamény Város Önkormányzati költségvetése pedig a forráshiányból adódóan ifjúságfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységet nem tudott megvalósítani az eddigiekben, csupán az oktatási-nevelési intézmények m?ködtetésével, infrastruktúra biztosításával és az önszervez?d? ifjúsági szervezetek, mint például az ifjúsági sportkör, vagy a színjátszó kör anyagi támogatásával tudta segíteni az ifjúsági életet.
Mivel az önkormányzat lehet?ségei ma is nagyon sz?kösek ezen a területen, ezért ifjúságfejlesztési feladatai tekintetében a jelen program megvalósítása során szeretne el?relépést tenni, illetve a fiataloknak szóló szolgáltatásokat biztosítani.

A projekt id?tartama 24 hónap, 2012. július 01-t?l  2014. június 30-ig tart. A cél azonban az, hogy a projekt befejezése után is m?ködjön a városban az ifjúsági klub.

A projektid?szakon belül az els? két hónapban az el?készítési tevékenység zajlott, amelynek során a klub helyszíneinek a kialakítása, a közrem?köd?k teljes stábjának a felállítása és képzése valósult meg, azt követ?en indultak a rendezvények és a szolgáltatások, ahová a  Vásárosnaményban tanuló, dolgozó, szabadid?vel rendelkez? 12-29 éves korosztályt várják a programban résztvev? önkéntesek és szakemberek.A Klub nyitvatartási ideje: hétf?t?l-péntekig délután 1300 órától 1900 óráig tart. 


A klubban az információs pont vezet? és a szabadid? szervez? biztosítja a folyamatos elérhet?séget továbbá felügyelik a szolgáltatások és a foglalkozások zavartalan menetét. Mellettük pedig ifjúságsegít? és ifjúsági tanácsadó szakemberek várják a fiatalokat.

A projekt programelemei között található pénzügyi, karriertervezési, állásinterjú felkészítési, pályaválasztási tanácsadás, valamint jogász, pszichológus is rendelkezésére áll az érdekl?d?knek. Hetente több alkalommal tartunk kézm?ves és készségfejleszt? foglalkozásokat és m?ködni fog leckeíró m?hely is.
Szervezünk olyan információközl? rendezvényeket, amelyeken tájékozódhatnak a fiatalok a különböz? szakmákról, a munkavállalásról, a munkanélküli ellátásokról, azok igénybevételének módjáról, családtervezésr?l, babaápolásról és csecsem?gondozásról.

A Klubba érkez? fiataloknak két számítógépen nyilvános internetezési lehet?séget biztosítunk. Minden szolgáltatás ingyen vehet? igénybe.